Redakcia

Kontakt

E-mail: redakcia@projustice.sk
Tel.: +421 904 977 933
Tel.: +421 910 977 933

Šéfredaktor
PhDr. Peter Senko, MBA

Redakcia a recenzenti

MSc. BA Ján Janek
Sociológia, psychológia, kriminológia

JUDr. Marek Domin, PhD.
Ústavné právo

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Teória práva

Mgr. Štefan Dubeň
Služba ochrany objektov

JUDr. Dávid Varhoľ
Služba dopravnej polície Policajného zboru
Letecká technika
Bezpilotné prostriedky

JUDr. Ondrej Blažej
Správne právo
Verejné financie
Legislatíva krízových situácii

JUDr. Dominika Porubská, PhD.
Hraničná a cudzinecká polícia
Poriadková polícia

Ing. Vincent Holubiczky, PhD.
Bezpečnosť informačných systémov, bezpečnostné vedy, bezpečnostné technológie, informačná bezpečnosť, bezpilotné prostriedky

JUDr. Samuel Csóka
Trestné právo hmotné, trestné právo procesné, kriminalistika, kriminológia, dejiny štátu a práva na území Slovenska

Mgr. Peter Krupa
Finančné a daňové právo
Verejné financie

JUDr. Rastislav Funta, PhD, LL.M.
Európske právo
Súťažné právo EU & USA
Medzinárodné právo súkromné

JUDr. Mgr. Matej Beňovič
Trestné právo, bezpečnostno-právne vedy

JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Trestné právo

Mgr. Lenka Trnkusová
Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

JUDr. Daniela Ježová, PhD., LL.M.
Európske právo a medzinárodné právo

Mgr. Lenka Dufalová, PhD.
Občianske právo

Mgr. Jana Kováčiková
Právne dejiny

Redakcia

Mgr. Mária Mišovičová

Webdesign, grafika, SEO

Mgr. Marek Poláček